O mně

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda, a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Anglická a Španělská filologie. Kromě koncipientské praxe jsem byla zaměstnána jako právník v Evropském spotřebitelském centru při České obchodní inspekci. V současné době  pracuji jako odborný asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od 1.7.2015 jsem zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od 16.12.2014 jsem soudním tlumočníkem a překladatelem z jazyka anglického a španělského. Mluvím anglicky, španělsky a nizozemsky. Během studií jsem absolvovala stáže v Nizozemí, Španělsku a Mexiku. Ve svém volném čase ráda plavu a cvičím jógu.

Advokátní služby

Poskytuji advokátní služby zejména v těchto oblastech:

Převody nemovitých věcí

Rodinné právo

Korporátní právo

Sepisování smluv, sepisování všeobecných obchodních podmínek

Zastupování před soudy a správními orgány

Insolvenční řízení

Správa pohledávek

Zastupování v trestním řízení

Právo společenství vlastníků jednotek a družstev

Ceny za služby se řídí smluvenou hodinovou sazbou nebo jsou účtovány úkonově v souladu s vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Překladatelské a tlumočnické služby

Poskytuji tlumočnické a překladatelské služby z anglického a španělského jazyka (soudní/ověřené překlady).

Soudní / ověřené překlady

Ceny za služby se řídí smluvenou hodinovou sazbou nebo sazbou za jednu normostranu.Informace pro spotřebitele "Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

Aktuality

Změna maximální možné doby omezení svéprávnosti

01.03.2017

První novela občanského zákoníku přináší změny do doby, na kterou může soud rozhodnout o omezení svéprávnosti určité osoby. Od 1.3.2017 novela prodlužuje tuto maximální tříletou dobu na pět let v případě

Sepisování insolvenčních návrhů spojených s oddlužením

06.01.2017

Nově po přijetí novely insolvenčního zákona bude moci sepisovat insolvenční návrhy spojené s oddlužením pouze advokát, notář, insolvenční správce nebo rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti akreditovaná právnická osoba. Výše odměny bude moci

Občanská sdružení dnes spolky

18.01.2016

Dle přechodných ustanovení nového občanského zákoníku bylo nutné, aby bývalá občanská sdružení dnes spolky opravila svůj název, a sice tak, aby obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“,  popř. zkratku „z. s.“ nejpozději do 1.

Kontaktní formulář

Fakturační údaje

Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, advokátka
Široká 432/11
370 01 České Budějovice
IČO: 03661741
DIČ: CZ8261061237
Bankovní spojení: 2111924176/2700 UniCredit Bank

 

 

 


Kontakt a mapa

Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 79/21
370 01 České Budějovice

© 2015 akfrantikova.cz, Všechna práva vyhrazena
Sjednejte si schůzku